زندگی شهر نشینی باعث شده تا فضای سبز در منازل و ویلاها اهمیت خاص پیدا کند.
با توجه به گران شدن قیمت زمین ، روف گاردن ها جایگاه ویژه ای را در زندگی شهری برای خود باز کرده اند.
گسترش فضای سبز عمودی در منازل از دیگر مظاهر فرهنگ فضای سبز در محیط های شهری می باشد.
#بیونیکا #محوطه_سازی #فضای_سبز #نگهداری
فضاهای سبز شهری در داخل منازل و ویلاها از کیفیت خاصی برخوردار است ، با توجه به کوچک بودن این محیط ها معمولا از مرغوب ترین خاکها استفاده شده و میزان مصرف آب نیز با بیشترین بهره وری در این مکان ها دیده می شود .
به ازای این هزینه در محوطه های منازل و ویلاها آنچه بدست می آید ، آرامشی کم نظیر است ، آرامشی در یک قدمی محل زندگی .