طراحی و اجرای فضای سبز

اینجا هستید: صفحه اصلی / طراحی و اجرای فضای سبز

طراحی و اجرای فضای سبز

تلفیق علم، هنر و باغبانی. مجموعه‎ای از پوشش سبزینه‎ای شامل درختان، درختچه‎ها، گل‎ها، بوته ها و چمن که مفهوم فضای سبز را از نظر شکل ظاهری القاء میکند.

landscape-architecture

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز، یک تخصصی حرفه‌ای است که مواردی هم چون تحلیل، برنامه ریزی، طراحی‌، مدیریت و نظارت بر محیط‌های طبیعی و انسان ساخت را دربر میگیرد. متخصصان رشته طراحی فضای سبز در همکاری با سایر متخصصین از جمله معماری، برنامه ریزی شهری و مهندسی عمران می‌توانند ایفا کننده نقش مهمی در حمایت از محیط زیست باشند و این کار را با طراحی و اجرای پروژه‌هایی به منظور بر آوردن نیازهای انسانی و زیست محیطی انجام میدهند.

gardening-architect

اجرای فضای سبز

آماده سازی بستر، زهکشی، سیستم دفع آب تا کاشت گیاهان، درختان، فرم دهی و هماهنگی المانها از مراحل اجرای فضای سبز است. نظر به تغییر الگوی شهرسازی و تراکم بالای ساختمانها دیگر نمیتوان از الگوهای قدیمی استفاده کرد. با ارائه راهکارهای قابل انطباق با هر فضایی، میتوان طراوت گیاهان را به محیط زندگی بازگرداند. گیاهان علاوه بر تصفیه هوا، آلودگی صوتی را نیز کاهش میدهند و عاملی برای آرامش و آسایش محل کار و زندگی هستند.

طراحی و اجرای فضای سبز