بیونیکا مفتخر است که تعدادی از لوکس ترین ساختمان ها و برج های تهران را نگهداری کند.

هرس درختان و درختچه ها
درختان و درختچه ها در فضای سبز با هدف و اندازه‌ و یا فرم خاص در طرح گنجانده شده‌اند.
چنانچه گیاهان به موقع هرس نشوند طرح از هدف نهایی خود خارج میشود.برای مثال درختی در ورودی ساختمان با هدف فرم ستونی در نظر گرفته شده است.حال بعد از گذشت چند سال این درختچه شاخ و برگ های اضافی تولید کرده و ضمن مزاحمت در مسیر رفت و آمد معماری ساختمان را هم نابود می‌کند.همچنین بعضی از گیاهان مانند لاواندر اگر به موقع هرس نشوند بیماری های قارچی گریبان گیر آنها می‌شوند.