بیونیکا مفتخر است تعدادی از لوکس‌ترین ساختمان‌ها و برج‌های تهران را نگهداری کند.

سم پاشی :

یکی از نکات بسیار مهم در نگهداری فضای‌سبز،سم‌پاشی به‌موقع گیاهان می‌باشد. چنانچه این عمل به‌موقع انجام پذیرد،تعداد سم‌پاشی‌ها کاهش می‌یابد زیرا که جلوی تخم‌ریزی حشرات و یا پراکنش هاگ قارچ‌ها گرفته‌می‌شود.در داخل منزل باید حتی‌الامکان از سموم شیمیایی استفاده نشود و اگر نهایتاً نیاز به چنین کاری بود، از سمومی که پایه‌ی گیاهی داشته و دوره‌ی کارنس آن کوتاه است، استفادع گردد.