۲-آلیسوم
آلیسوم گلی فصلی است گلدهی آن به مدت طولانی است ، از اسفند ماه میتوانید این گل زیبا را خریداری نمایید ، آلیسوم تحت شرایط مناسب تا اواخر آذر ماه همچنان پابرجاست . حتی در زمستان معتدل این گیاه می تواند در فضای سبز منزل شما باقی بماند.
تنوع رنگی آن از سفید خالص ، صورتی تا قرمز خالص است .
انواع سفید رنگ عطر زیادی دارند و گیاهان مقاوم تر و پر رشد تری هستند.
ترکیب این گیاه با لیزیماکیا در باغ های صخره ای کولاک میکند .
در فصول گرم گلدهی آن کاهش می یابد و با خنک شدن هوا گلدهی آن افزایش می یابد.
بنابراین در مناطق سردسیر مانند دماوند، کردان ، طالقان ، لواسان و کرج جلوه بیشتری دارد.