۵- درخت عنبر سائل

گونه ای مناسب برای شرایط آب و هوایی مناطق سرد
تا دمای ۲۳- درجه رو تحمل می کنه
هرچه هوا خنک تر زیبایی پاییزی این درخت بیشتر
این درخت رشد ستونی داره و دو تا چهار متر پهن میشه
رنگ پاییزی درخت عنبر سائل فوق العادس
برگهای این درخت بسیار خوش فرم و زیبا هستند
هرس پذیری این درخت عالیه