۴-رعنا زیبا

گلی فصلی بسیار زیبا و مقاوم به شرایط نامساعد محیطی
این گیاه مناسب کاشت های توده ای و از آن بهتر در باغ های صخره ای است ، انواع پابلند و پاکوتاه دارد.
پا بلندها عموما به رنگ قرمز و زرد هستند و از انواع پاکوتاه قرمز با حاشیه زرد است .
در کلیه مناطق ایران قابل کاشت است در شهرهایی که خاک و یا آب شور دارند این گیاه دوام خوبی دارد .
به شرط زمستانی تقریبا متعادل این گیاه تا چندین سال می تواند دوام بیارد . بنابراین در تهران ماندگاری بیشتری دارد.
فصل گلدهی رعنا زیبا از اردیبهشت تا آبان ماه می باشد .
توصیه بیونیکا به شما کاشت این گیاه در فضای سبز منزل شما به صورت تک و یا نهایتا تا گروه های سه تایی می باشد